Zastosowanie metody odbić elektromagnetycznych do poszukiwań węglowodorów

Ryszard Kalitiuk

Abstract


APPLICATION OF THE METHOD OF ELECTROMAGNETIC REFLECTIONS IN PROSPECTION FOR HYDROCARBONS