Wyniki poszukiwań złóż ogniotrwałych piaskowców kwarcytowych w Górach Świętokrzyskich i na ich obrzeżeniu

Maria Ruśkiewicz

Abstract


PROSPECTING RESULTS OF FIREPROOF QUARTZITIC SANDSTONE DEPOSIT IN THE ŚWIĘTY KRZYŻ MTS AND WITHIN THEIR MARGIN