O przydatności metody mechanicznego oznaczania obróbki ziarna piasku lub żwiru

Bogumił Krygowski

Abstrakt


ON MECHANICAL METHOD OF DETERMINING THE ABRASION OF SAND GRAIN OR GRAVEL

Pełny tekst:

PDF