O przydatności metody mechanicznego oznaczania obróbki ziarna piasku lub żwiru

Bogumił Krygowski

Abstract


ON MECHANICAL METHOD OF DETERMINING THE ABRASION OF SAND GRAIN OR GRAVEL

Full Text:

PDF (Polish)