Osadowa, czy ascenzyjno-hydrotermalna geneza pierwotnej mineralizacji kruszcowej złoża w Miedzianej Górze koło Kielc

Kazimierz Piekarski

Abstract


SEDIMENTARY OR ASCENSIONAL-HYDROTHERMAL GENESIS OF PRIMARY METALLIZATION OF DEPOSIT AT MIEDZIANA GÓRA NEAR KIELCE

Full Text:

PDF (Polish)