Skład chemiczny i typ krystalochemiczny krzemianów a ich własności flotacyjne

Janusz Biernat

Abstract


CHEMICAL COMPOSITION AND CRYSTALLOCHEMICAL TYPE OF SILICATES AND THEIR FLOTATION PROPERTIES