Skład chemiczny i typ krystalochemiczny krzemianów a ich własności flotacyjne

Janusz Biernat

Abstrakt


CHEMICAL COMPOSITION AND CRYSTALLOCHEMICAL TYPE OF SILICATES AND THEIR FLOTATION PROPERTIES