Badania laboratoryjne nad przydatnością dla odlewnictwa glin montmorillonitowych z niecki bytomskiej

Marian Olszewski, Lech Lewandowski

Abstract


LABORATORY INVESTIGATIONS OF UTILIZATION OF THE MONTMORILLONITE CLAYS FOR METALLURGICAL USE FROM THE BYTOM TROUGH