Badania speleologiczne w Tatrach w latach 1961-62

Zbigniew Wójcik

Abstract


SPELEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN THE TATRAS IN 1961-62