Konferencja Naukowa Komisji Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej w Sofii

Henryk Świdziński

Abstrakt


SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE COMMISSION FOR THE CARPATHO-BALKANIAN ASSOCIATION IN SOFIA