Uwagi o wieku niektórych margli z iłów babickich okolicy Birczy

S. Geroch, J. Kotlarczyk

Abstract


REMARKS ON THE AGE OF SOME MARLS OF THE BABICE CLAYS FROM THE BIRCZA VICINITY