Miocen typu stebnickiego w rejonie Ropczyc

Eugeniusz Głowacki, Henryk Jurkiewicz

Abstract


MIOCENE OF THE STEBNIK-TYPE IN THE ROPCZYCE REGION