Możliwości wykorzystania bentonitów występujących w utworach produktywnego karbonu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Józef Sztelak

Abstract


POSSIBILITIES OF USE OF BENTONITES OCCURRING IN THE PRODUCTIVE CARBONIFEROUS DEPOSITS WITHIN THE UPPER SILESIAN COAL BASIN