Neogeńskie zapadlisko wschodniosłowackie

Eugeniusz Głowacki

Abstract


EAST-SLOVAKIAN NEOGENE FORE-DEEP