O występowaniu utworów trzeciorzędowych pod kredą piszącą w Kornicy koło Białej Podlaskiej

Stefan Witold Alexandrowicz, Danuta Ślusarczyk

Abstract


ON OCCURRENCE OF THE TERTIARY DEPOSITS UNDER THE CHALK AT KORNICA, NEAR BIAŁA PODLASKA