Metodyka poszukiwań złóż ropy i gazu na tle odkrycia złóż gazu w woj. rzeszowskim

Zbigniew Obuchowicz

Abstract


TECHNIQUES IN SEARCH FOR OIL AND GAS DEPOSITS EXEMPLIFIED BY DISCOVERING THE GAS DEPOSITS IN THE RZESZÓW DISTRICT