Postglacjalna fauna (Chiroptera) z Jaskini Zimnej w Tatrach

Bronisław Wojciech Wołoszyn

Abstrakt


POSTGLACIAL FAUNA (CHIROPTERA) FROM THE ZIMNA CAVE IN THE TATRAS