Pozycja stratygraficzna Gigantoproductus latissimus w karbonie dolnym Sudetów środkowych

Halina Żakowa

Abstrakt


STRATIGRAPHICAL POSITION OF GIGANTOPRODUCTUS LATISSIMUS IN LOWER CARBON WITHIN THE MIDDLE SUDETES