Kilka uwag o metodzie pobierania i o zastosowaniu profili utrwalonych

Andrzej Jerzy Nowicki

Abstrakt


SOME REMARKS ON TAKING AND APPLICATION OF "LACK-FILM" FIXED PROFILES