Organizacja służby geologicznej i poszukiwania złożowe w krajach słabo rozwiniętych

Karim Fofana, Antoni Morawiecki, Jerzy Szawdyn

Abstract


ORGANIZATION OF GEOLOGICAL SURVEY AND PROSPECTIONS FOR MINERAL DEPOSITS IN THE LESS DEVELOPED COUNTRIES