Z doświadczeń nad metodyką i organizacją przygotowań do prac geologicznych poza granicami kraju

Edmund Rutkowski

Abstrakt


REMARKS ON EXPERIMENTS CONCERNING METHODS AND PRELIMINARY ORGANIZATION TO CONDUCT GEOLOGICAL WORKS ABROAD