Występowanie skał ultrazasadowych w Mongolskiej Republice Ludowej

Antoni Morawiecki

Abstract


OCCURRENCE OF THE ULTRABASIC ROCKS IN MONGOLIA