O pierzastej strukturze nagromadzenia szczątków graptolitów

Krzysztof Jaworowski

Abstract


ON THE FEATHER STRUCTURE OF AN ACCUMULATION OF THE GRAPTOLITE REMAINS