O pierzastej strukturze nagromadzenia szczątków graptolitów

Krzysztof Jaworowski

Abstrakt


ON THE FEATHER STRUCTURE OF AN ACCUMULATION OF THE GRAPTOLITE REMAINS