Uwagi w sprawie badań hydrogeologicznych przy dokumentowaniu złóż surowców mineralnych

Waldemar Zimny

Abstract


REMARKS ON HYDROGEOLOGICAL INVESTIGATIONS CONDUCTED TO ESTABLISH THE MINERAL RESOURCES