O odkryciu artezyjskiej termalnej wody siarkowodorowej koło Łodzi

Zbigniew Werner, Andrzej Jaworski

Abstract


ON DISCOVERING THE ARTESIAN THERMAL H2S WATER NEAR ŁÓDŹ