O właściwą formę projektu robót geologiczno-budowlanych

Roman Ignut, Krzysztof Schoeneich

Abstract


ON THE PROPER FORM OF A PROJECT CONCERNING GEOLOGICAL-BUILDING WORKS