Petroskop – ultradźwiękowa aparatura do badania skał budowlanych

Wacław Kołtoński

Abstract


PERTOSCOPE – AN ULTRASONIC APPARATUS FOR TESTING THE BUILDING ROCKS

Full Text:

PDF (Polish)