Etapy i projektowanie robót geologiczno-poszukiwawczych w ZSRR

Edmund Rutkowski

Abstract


STAGES AND PROJECTING OF THE GEOLOGICAL-PROSPECTING WORKS IN THE SOVIET UNION