W sprawie koncepcji osadowej genezy złoża miedzi w Miedzianej Górze koło Kielc

Zbigniew Rubinowski

Abstract


CONCEPTION ON THE SEDIMENTAL GENESIS OF THE COPPER ORE DEPOSIT AT MIEDZIANA GÓRA NEAR KIELCE

Full Text:

PDF (Polish)