O warunkach i sposobach uwzględniania poprawki księżycowo-słonecznej w grawimetrii

Edmund Bilski

Abstrakt


ON THE CONDITIONS AND WAYS OF INTRODUCING THE MOON-SUN CORRECTION IN GRAVIMETRY

Pełny tekst:

PDF