O potrzebie wprowadzenia jednolitej metodyki opracowań hydrogeologicznych

Henryk Niedzielski, Artur Wieczysty

Abstrakt


ON THE NECESSITY OF UNIFICATION OF THE METHODS IN HYDROGEOLOGICAL ELABORATIONS