Jakościowe oznaczanie bituminów metodą wyciągów kapilarnych

Krystyna Szpanier

Abstract


QUANTITATIVE DETERMINATION OF BITUMENS BY MEANS OF THE CAPILLARY EXTRACT METHOD