Źródła termomineralne Bułgarii i ich związek z dyslokacjami tektonicznymi

Juliusz Głodek

Abstrakt


THERMOMINERAL SPRINGS IN BULGARIA AND THEIR CONNECTION WITH THE TECTONIC DISLOCATION