Zasoby przewidywalne (perspektywiczne; prognostyczne)

Tadeusz Gałkiewicz

Abstrakt


FORESEEN RESOURCES (PERSPECTIVE AND PROGNOSTIC ONES)