Kierunki oznaczania zwiercalności skał

Karol Wojnar

Abstract


DIRECTIONS IN THE DETERMINATION OF DRILL ABILITY OF ROCKS