Kierunki oznaczania zwiercalności skał

Karol Wojnar

Abstrakt


DIRECTIONS IN THE DETERMINATION OF DRILL ABILITY OF ROCKS