Poszukiwania ropy i gazu ziemnego w Węgierskiej Republice Ludowej

Stanisław Depowski

Abstract


PROSPECTINGS OF OIL AND GAS IN HUNGARY