Geologia Holandii, jej analogie budowy i problemów geologicznych z Polską

Władysław Pożaryski

Abstract


GEOLOGY OF NETHERLANDS ANALOGIES AS FOR THE STRUCTURE AND GEOLOGICAL PROBLEMS IN POLAND