Skamieniałości warstw boruszowickich rejonu Bibiela-Kalety

Ewa Odrzywolska-Bieńkowa

Abstrakt


FOSSILS OF THE BORUSZOWICE BEDS IN THE BIBIELA-KALETY REGION