Nowe skale wieku bezwzględnego skał

Władysław Pożaryski

Abstrakt


NEW SCALES OF THE ABSOLUTE AGE OF ROCKS