Nowe skale wieku bezwzględnego skał

Władysław Pożaryski

Abstract


NEW SCALES OF THE ABSOLUTE AGE OF ROCKS