Działalność Instytutu Geologicznego w zakresie metodologii i informacji naukowo-technicznej

Jan Kostecki

Abstract


ACTIVITY OF THE GEOLOGICAL INSTITUTE IN THE METHODOLOGY AND SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION