Powstanie, rozwój i perspektywy Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie

Leszek Marcinkowski

Abstract


ORIGIN, DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES OF THE GEOLOGICAL ENTERPRISE IN CRACOW