V Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej

Stanisław Wdowiarz

Abstrakt


V CONGRESS OF THE CARPATHO-BALCANIAN ASSOCIATION