Występowanie fauny trylobitowej w osadach kambru wschodniej Polski

Kazimiera Lendzion

Abstract


PRELIMINARY REPORT ON THE TRILOBITE FAUNA OCCURRENCE IN THE CAMBRIAN DEPOSITS OF THE EASTERN POLAND