Zawartość pirobituminów w serii menilitowej w Strzylawce koło Grybowa

Jerzy Badak

Abstract


CONTENTS OF PYROBITUMENS WITHIN THE MENILITE SERIES AT STRZYLAWKA NEAR GRYBÓW