Nowoczene urządzenia do obróbki zgładów mikroskopowych

Roman Calikowski

Abstrakt


NEW ARRANGEMENTS FOR THE PREPARATION OF MICROSCOPIC POLISHED SECTIONS