Badania hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie w Czechosłowacji

Józef Bażyński

Abstract


HYDROGEOLOGICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING INVESTIGATION IN CZECHOSLOVAKIA