Graficzne metody interpretacji badań elektrooporowych w poszukiwaniach wody

Juliusz Kohsling

Abstrakt


GRAPHICAL METHODS OF RESISTIVITY PROSPECTING INTERPRETATION IN THE SEARCH FOR WATER