Osoby kierownictwa i dozoru ruchu w przedsiębiorstwach geologicznych

Zbigniew Żółtowski

Abstract


GENERAL MANAGERS AND SUPERVISORS IN GEOLOGICAL ENTERPRISES