Osoby kierownictwa i dozoru ruchu w przedsiębiorstwach geologicznych

Zbigniew Żółtowski

Abstrakt


GENERAL MANAGERS AND SUPERVISORS IN GEOLOGICAL ENTERPRISES