Uzyskiwanie ropy naftowej z łupków bitumicznych metodą Ljungstroma

Jerzy Lefeld

Abstract


PRODUCTION OF OIL FROM BITUMINOUS SHALES USING THE LJUNGSTROM METHOD