Wymagania dotyczące wiertnic i urządzeń do prac geologiczno-poszukiwawczych

Michał Gawliński

Abstract


REQUIREMENTS CONCERNING THE DRILLING RIGS AND EQUIPMENTS FOR GEOLOGICAL-PROSPECTING WORKS