Nowe metody pomiaru składników mineralnych w skale

Kazimierz Chmura, Karol Machej

Abstract


ON THE NEW MEASUREMENT METHODS OF THE MINERAL COMPONENTS IN ROCKS