Nowe metody pomiaru składników mineralnych w skale

Kazimierz Chmura, Karol Machej

Abstrakt


ON THE NEW MEASUREMENT METHODS OF THE MINERAL COMPONENTS IN ROCKS